Legislaţie specifică deşeuri de baterii şi acumulatori

HG 1132/18.09 2008

Privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deseurilor de baterii și acumulatori

Ordin 669/1304/2009

Privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producatorilor de baterii și acumulatori

Procedura de înregistrare

Pentru baterii și acumulatori a producătorilor la ANPM

Ordin 1399/2032/2009

POentru aprobarea procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de bateri și acumulatori

Regulament nr 1103/2012

Privind etichetarea bateriilor.

Ordinul nr. 2743/21.11.2011

privind aprobarea procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare

Regulament UE nr. 493/2012

Privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.