Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare Baterii și Acumulatori portabili uzați din Magazinele Decathlon „Aruncă Isteț!”

Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare Baterii și Acumulatori portabili uzați din Magazinele Decathlon

„Aruncă Isteț!”

 1. Organizatori

Organizatorii Campaniei „Aruncă Isteț – Reciclează” sunt:

CCR REBAT RO SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J40/11562/07.12.2009, Cod unic de înregistrare 26300001 telefon +021.2000.493, fax +0374.833.588, e-mail office@ccrromania.ro, reprezentată prin Administrator Gheorghe Loloiu

Și

Roumasport SRL, persoană juridică, cu sediul în b-dul Iuliu Maniu 546-560, sector 6, Bucuresti, având cod unic de înregistrare nr. RO 2327785, nr. de ordine în Registrul Comertului J 40/6890/2008, reprezentată prin Jean Francois Henri Mace, în calitate de Administrator.

 1. Perioada de desfăşurare

Campania „Aruncă Isteț – Reciclează” se va desfăşura în perioada 01.01.2021  – 31.12.2021, în toate magazinele Decathlon din România, așa cum sunt menționate la adresa web https://www.decathlon.ro/ro/magazin.

Data limită de desfășurare a campaniei este: 31.12.2021, ora 22.00.

 1. Participanţi

La campanie pot participa toate persoanele fizice care aduc baterii și acumulatori portabili uzați (nu sunt incluse în campanie bateriile tip pastilă) în cuantumul stabilit, conform secțiunii 4 – Premii, până la data de 31.12.2021, ora 22.00.

Participanţii la Campania „Aruncă Isteț – Reciclează” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial, conform celor menţionate mai jos.

 1. Premii

În cadrul Campaniei „Aruncă Isteț – Reciclează” organizatorii oferă la schimb, începând cu data de 01.01.2021, următoarele produse:

Produs

Pret

Rata de schimb

Referinta

Minge fotbal

19,99

90

8576119/ 8576120/ 8576121

Minge baschet

17,99

80

8547127/ 8547126

Pompa minge dubla-actiune

21,99

100

8369006

Set PPR 130 X3 balls

32,99

120

8352108

Rucsac 10L

12,99

60

8502149/ 8551453/ 8502157/ 8551447 /8502156

Lanterna frontala

14,99

70

8364416

Caciula reversibila

11,99

50

8397903

Underglove trek 100

6,99

30

8369958

Geanta sport kipsta albastru

19,99

90

8495929

Set mingi tenis

12,99

60

8546221/ 8546220/ 8546223

Gantere 1Kg

29,99

110

8336571

Coarda sarit

19,99

90

8556908/ 8556906 / 8556907

Valoarea totală a premiilor va fi de minim 1.000 lei.

Organizatorii îşi asumă în totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.

Beneficiază de premii numai participanţii la campanie care au depus cantitatea de baterii și acumulatori portabili uzați menționate în secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

 1. Mecanismul de desfăşurare

Orice persoană fizică care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul Regulament poate depune până la data de 31 Decembrie 2021 ora 22.00, la punctele de colectare organizate în magazinele Decathlon participante, un număr de baterii uzate conform tabelului de mai jos:

Produs

Pret

Rata de schimb

Referinta

Minge fotbal

19,99

90

8576119/ 8576120/ 8576121

Minge baschet

17,99

80

8547127/ 8547126

Pompa minge dubla-actiune

21,99

100

8369006

Set PPR 130 X3 balls

32,99

120

8352108

Rucsac 10L

12,99

60

8502149/ 8551453/ 8502157/ 8551447 /8502156

Lanterna frontala

14,99

70

8364416

Caciula reversibila

11,99

50

8397903

Underglove trek 100

6,99

30

8369958

Geanta sport kipsta albastru

19,99

90

8495929

Set mingi tenis

12,99

60

8546221/ 8546220/ 8546223

Gantere 1Kg

29,99

110

8336571

Coarda sarit

19,99

90

8556908/ 8556906 / 8556907

Depunerea bateriilor în cutiile de colectare special amenajate în magazinul Decathlon participant se realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant.

Numarul maxim de baterii predate de o persoana este de 200 de bucati.

La predarea deșeurilor se va ține evidența bateriilor uzate primite de la Clienți și a premiilor noi acordate Clienților de către responsabilul Decathlon după modelul de mai jos:

Proces Verbal de predare – primire

Campanie de colectare baterii și surse de iluminat din rețeaua de magazine Decathlon

Nr. Crt

Data

Nr de baterii uzate predate

Produs Decathlon primit

1

2

….

….

Total

  

Semnătura responsabil Decathlon

În cazul identificării de către Organizatori a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, acesta îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

 1. Erori

Reclamaţiile cu privire la premiile oferite la schimb, efectuate după data de predare, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea organizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizatori dacă au fost primite până la data de 31 Decembrie 2021 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorilor prevazută în preambul cu confirmare de primire.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 1. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si invenitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori şi a cărui apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 1. Protecţia datelor personale

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice toate măsurile organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva dezvăluirii sau a oricărei forme de prelucrare ilegala in cazul in care apar astfel de date.

 1. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.rebat.ro.

Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorilor în raporturile cu participanții.

 1. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant fie la biroul de informații, fie pe site-ul www.rebat.ro sau printr-o solicitare scrisă la sediul CCR Rebat RO SRL. Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modificărilor.

Regulamentul oficial al Campania „Aruncă Isteț – Reciclează” va fi publicat pe site-ul  www.rebat.ro.

CCR Romania și Decathlon premiază responsabilitatea față de mediu